"above one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

above one's eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: above one's eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyżej czyjś oczy
  1. above przyimek + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    Instead, his hand went up to the hair above her eyes.

    Podobne kolokacje: