"above eyes" — Słownik kolokacji angielskich

above eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: above one's eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nad oczami
  1. above przyimek + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Instead, his hand went up to the hair above her eyes.

    Podobne kolokacje: