"about several words" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: about the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o kilku słowach
  1. about przyimek + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "A lot said they never really thought about the words before."

    Podobne kolokacje: