PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"ability to send" — Słownik kolokacji angielskich

ability to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umiejętność wysłania
  1. send czasownik + ability rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I've never run into the instance where running these hindered my ability to send and receive calls.

    Podobne kolokacje: