"Young Lad" — Słownik kolokacji angielskich

Young Lad kolokacja
Popularniejsza odmiana: young lad
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Młody Chłopak
  1. young przymiotnik + lad rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has a young lad in his service, I hear.

    Podobne kolokacje: