"young lad" — Słownik kolokacji angielskich

young lad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młody chłopak
  1. young przymiotnik + lad rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has a young lad in his service, I hear.

    Podobne kolokacje: