"Woods Hole Oceanographic Institution" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Woods Dziura Oceanograficzna Instytucja
 1. hole rzeczownik + institution rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Scientists at the Woods Hole Oceanographic Institution have been unable to identify the species of the whale.

  Podobne kolokacje:
 2. wood rzeczownik + institution rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Scientists at the Woods Hole Oceanographic Institution have been unable to identify the species of the whale.

powered by  eTutor logo