"Western money" — Słownik kolokacji angielskich

Western money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodnie pieniądze
  1. western przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I told them you were a trouble-making foreigner but that they could take your Western money and keep it.

    Podobne kolokacje: