"Weird Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Weird Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: weird thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dziwna Rzecz
  1. weird przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But some weird things have been going on in my area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo