"Tunisian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Tunisian authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tunezyjska władza
  1. Tunisian przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Following the first border violation, Tunisian authorities were relatively quiet, believing the event to be a one off.

    Podobne kolokacje: