"Tribal official" — Słownik kolokacji angielskich

Tribal official kolokacja
Popularniejsza odmiana: tribal official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plemienny urzędnik
  1. tribal przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An Indian tribal official has said that the head was not found.

powered by  eTutor logo