"tribal official" — Słownik kolokacji angielskich

tribal official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plemienny urzędnik
  1. tribal przymiotnik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An Indian tribal official has said that the head was not found.

powered by  eTutor logo