"Trenton Time" — Słownik kolokacji angielskich

Trenton Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Trenton Czas
  1. Trenton rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Trenton Times made quality reproductions of pictures from newspaper files.

    Podobne kolokacje: