"Tower Record" — Słownik kolokacji angielskich

Tower Record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wieża Zapis
  1. tower rzeczownik + record rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Between 1964 and 1970, Tower Records was a subsidiary label.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo