"Tower Hamlet" — Słownik kolokacji angielskich

Tower Hamlet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wieża Hamlet
  1. tower rzeczownik + hamlet rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since 1994 Tower Hamlets has run the park alone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo