NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"Tooth Whiteners Time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ząb Wybielacze Czas
  1. tooth rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Best Drugstore Tooth Whiteners Time to Replace Fillings?

    Podobne kolokacje: