"Time of photography exhibitions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas wystaw fotografiki
  1. exhibition rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A selective listing by critics of The Times of new or noteworthy art, design and photography exhibitions at New York museums and art galleries this weekend.

    Podobne kolokacje: