"System Rezerwy Federalnej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "System Rezerwy Federalnej" po polsku — Słownik angielsko-polski

System Rezerwy Federalnej

rzeczownik
  1. Federal Reserve System , Federal Reserve , Fed informal
    • System Rezerwy Federalnej, Rezerwa Federalna (w USA)
      The Federal Reserve has never been subjected to an outside audit. (Rezerwa Federalna nigdy jeszcze nie została poddana zewnętrznemu audytowi.)
      We cannot withdraw any money from the Federal Reserve for this project. (Nie możemy wyjąć żadnych pieniędzy na ten projekt z Rezerwy Federalnej.)

Powiązane zwroty — "System Rezerwy Federalnej"

rzeczownik
pół godziny pomiędzy jedenastą trzydzieści a dwunastą w południe (wtedy najczęściej Banki Rezerwy Federalnej sprzedają i skupują papiery wartościowe) = the Fed time