"Rezerwa Federalna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Rezerwa Federalna" po polsku — Słownik angielsko-polski

Rezerwa Federalna

rzeczownik
  1. Federal Reserve System , Federal Reserve , Fed informal
    • System Rezerwy Federalnej, Rezerwa Federalna (w USA)
      The Federal Reserve has never been subjected to an outside audit. (Rezerwa Federalna nigdy jeszcze nie została poddana zewnętrznemu audytowi.)
      We cannot withdraw any money from the Federal Reserve for this project. (Nie możemy wyjąć żadnych pieniędzy na ten projekt z Rezerwy Federalnej.)