"Swiss authority" — Słownik kolokacji angielskich

Swiss authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szwajcarska władza
  1. Swiss przymiotnik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    A further 300 items were still being sought in cooperation with Swiss authorities.

    Podobne kolokacje: