"Sudanese authority" — Słownik kolokacji angielskich

Sudanese authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sudańska władza
  1. Sudanese przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The medical profession and the Sudanese authorities are on a collision course once again.

    Podobne kolokacje: