"Strong Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Strong Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: strong woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Silna Kobieta
  1. strong przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You have two strong women in your house, at least.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo