"strong woman" — Słownik kolokacji angielskich

strong woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silna kobieta
  1. strong przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You have two strong women in your house, at least.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo