"Spending is estimated" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wydatki są oszacowane
  1. estimate czasownik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Spending was estimated at $15 million for the rest of the year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo