"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
4. control spending = wydatki na kontrolę control spending
  • Spending was estimated at $15 million for the rest of the year.
  • Spending was estimated at $50 million for a campaign to start in 2006.
  • Spending was estimated at more than $15 million a year.
  • Spending was estimated at up to $34 million over the five-year period.
  • Spending was estimated at $100 million for a four-year contract.
  • Spending was estimated at $20 million a year under the five-year contract.
  • Spending was estimated at $35 million to $40 million over three years.
  • Spending was estimated at $2,224 a person for 1990.
  • Spending was estimated at $15 million to $20 million for 2000.
  • Spending was estimated at $80 million to $100 million a year.
7. raise spending = podnieś wydatki raise spending
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.