"Small thing" — Słownik kolokacji angielskich

Small thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: small thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mała rzecz
  1. small przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One small thing, then the rest of the day is free.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo