"small thing" — Słownik kolokacji angielskich

small thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mała rzecz
  1. small przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One small thing, then the rest of the day is free.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo