PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Silver Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Silver Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Srebrna Plaża
  1. silver rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Silver Beach and the historically important Cuddalore Port were devastated.