"Seasons Resort" — Słownik kolokacji angielskich

Seasons Resort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pory roku Kurort
  1. season rzeczownik + resort rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In spring 2008, he hit a ball 330 yards using a hybrid club at the Four Seasons Resort and Club in Dallas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo