"Sacred Image" — Słownik kolokacji angielskich

Sacred Image kolokacja
Popularniejsza odmiana: sacred image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Święty Obraz
  1. sacred przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sacred Images is the biggest thing to hit the museum in years.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Sacred Image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Sacred Image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik