"sacred image" — Słownik kolokacji angielskich

sacred image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): święty obraz
  1. sacred przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sacred Images is the biggest thing to hit the museum in years.

    Podobne kolokacje:

podobne do "sacred image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sacred image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik