"Russian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Russian authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rosyjska władza
  1. Russian przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, other Russian authorities claimed much more public money were spent.

    Podobne kolokacje: