TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Republican side" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Republican side" po angielsku

"Republican side" — Słownik kolokacji angielskich

republican side kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): republikańska strona
  1. republican przymiotnik + side rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The instrumental use of nationalism on the republican side came from the communists.