Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican przymiotnik

republican + rzeczownik
Kolokacji: 125
Republican leader • Republican candidate • Republican senator • Republican member • republican government • Republican district • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
3. Republican senator = senator z Partii Republikańskiej Republican senator
5. republican government = republikański rząd republican government
7. Republican lawmaker = Republikański ustawodawca Republican lawmaker
8. Republican official = Republikański urzędnik Republican official
9. Republican strategist = strateg Partii Republikańskiej Republican strategist
10. Republican voter = Republikański wyborca Republican voter
11. Republican consultant = Republikański doradca Republican consultant
14. republican movement = republikański ruch republican movement
15. republican form = republikańska forma republican form
16. Republican nominee = nominowany z Partii Republikańskiej Republican nominee
17. Republican legislator = Republikański ustawodawca Republican legislator
przysłówek + republican
Kolokacji: 13
heavily republican • most republican • solidly republican • largely republican • predominantly republican • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.