"Real Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Real Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: real woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prawdziwa Kobieta
  1. real przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The question is how they will look on real women.

    Podobne kolokacje: