"real woman" — Słownik kolokacji angielskich

real woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdziwa kobieta
  1. real przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The question is how they will look on real women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo