PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Pyramid Stage" — Słownik kolokacji angielskich

Pyramid Stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piramida Etap
  1. pyramid rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are dozens of different stages and areas, ranging from the vast Pyramid Stage to small bandstands.

    Podobne kolokacje: