"Premier League appearance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wygląd Premier League
  1. league rzeczownik + appearance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Macken eventually made his first Premier League appearance for City.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo