"Post runs" — Słownik kolokacji angielskich

Post runs kolokacja
Popularniejsza odmiana: Washington Post runs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stanowisko przebiega
  1. post rzeczownik + run czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And why does the Post run it on page 13?

    Podobne kolokacje: