"Post Street" — Słownik kolokacji angielskich

Post Street kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poczta Ulica
  1. post rzeczownik + street rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the 1906 San Francisco earthquake and fire hit, the store was at 236 Post Street.

    Podobne kolokacje: