"Positive Image" — Słownik kolokacji angielskich

Positive Image kolokacja
Popularniejsza odmiana: positive image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pozytywny obraz
  1. positive przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I had a positive image of myself long ago, as a young girl.

    Podobne kolokacje: