"positive image" — Słownik kolokacji angielskich

positive image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozytywny obraz
  1. positive przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I had a positive image of myself long ago, as a young girl.

    Podobne kolokacje: