"Political Affair" — Słownik kolokacji angielskich

Political Affair kolokacja
Popularniejsza odmiana: political affair
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Polityczna Sprawa
  1. political przymiotnik + affair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He does not appear to have played a significant role in political affairs since this time.

powered by  eTutor logo