"political affair" — Słownik kolokacji angielskich

political affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna sprawa
  1. political przymiotnik + affair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He does not appear to have played a significant role in political affairs since this time.

powered by  eTutor logo