"Olympic sport" — Słownik kolokacji angielskich

Olympic sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dyscyplina olimpijska
  1. Olympic przymiotnik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    There were 301 medal events in 28 different Olympic sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo