"Official is reached" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Do urzędnika dochodzą
  1. reach czasownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    Officials of the school could not be reached for comment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo