"Night Time" — Słownik kolokacji angielskich

Night Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: time of night
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Godzina nocna
  1. night rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Oh now we went out like in the night time and.

    Podobne kolokacje: