"Nice shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Nice shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Miłe zabójstwo
  1. nice przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Nice shooting, two hundred yards-in the dark."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo