"Network official" — Słownik kolokacji angielskich

Network official kolokacja
Popularniejsza odmiana: network official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik sieci
  1. network rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Network officials say they are trying to find an air date for the program soon.

powered by  eTutor logo