"network official" — Słownik kolokacji angielskich

network official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik sieci
  1. network rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Network officials say they are trying to find an air date for the program soon.

powered by  eTutor logo